Brännstämpel med gravyr

Det är viktigt att tänka på att gravyren på brännstämpeln utförs på ett professionellt sätt. Tre faktorer påverkar slutresultatet. Djupet på gravyren, att sidorna på texten (logon) graveras ner i en bestämd vinkel och slutligen att det inte blir för plottrigt. Bolla gärna dina idéer med oss, Läs mer om brännstämpel originalet här.

Brännstämpel-gravyr

Den andra delen på en brännstämpel är värmekolven, beroende på storleken av den graverade insatsen så finns värmekolven i flera storlekar. 250W, 325W, 400W och 600W. Brännstämpeln ansluts till ett vägguttag (230V), det tar 4-5 minuter innan den har uppnått full effekt. Till alla våra brännstämplar medföljer ett stativ som du kan lägga den varma brännstämpeln på.

Brännstämpel

Byta insats

Du kan beställa flera graverade insatser till din brännstämpel, tänk bara på att storleken blir ungefär den samma, så att värmen räcker till. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta mig

Referenser

Kristinehamns kommun beställer brännstämplar. 2019-12-13

Referenser

Svenska Hamburgerköket märker hamburgerbröd med Idamex brännstämplar. 2019-11-21

Referenser

Tönnersjö plantskola väljer Idamex brännstämplar. 2019-12-20

Sitemap