Brännstämpel (ORIGINALET) - märk på trä, plast och läder

Behovet av stöldmärkning och profilmärkning ökar hela tiden i Sverige. Vi använder brännstämplar till permanent märkning av stöldbegärlig egendom. Dekorativ märkning av t.ex. möbler, trädetaljer, prydnadsföremål och kök utförs med hjälp av brännstämpeln.

Det har visat sig att inbränning av företagsnamn på verktyg med plastytor är den effektivaste märkmetoden för att förhindra stölder. När det gäller profilmärkning så används våra brännstämplar av möbelföretag och snickerier som bränner in loggor och företagsnamn i sina produkter. Läs mer om att brännmärka här.

Brännstämpel originalet

Hur fungerar brännstämpeln?

Gravyren görs i mässing av våra duktiga gravörer och anpassas efter ert användningsområde. Kvalitén är genomgående mycket hög. Idamex brännstämplar används som profilmärkning på trä, plast, läder och gummi samt stöldskyddsmärkning av verktyg, möbler, skyltar, vägmaterial, m.m. Kontakta oss på Brännstämpel.se när du söker stämpel med egen text!

Viktigt att tänka på är att varje brännstämpelmodell har en maxstorlek som den kan bränna in på. Med andra ord så krävs rätt brännstämpelkolv till den valda inbränningsytan. Några vanliga effekter är 250W max storlek 35x55mm, 325W, 400W och 600W max storlek 60x100mm. Det största vi tillverkar är 100x350mm.

Kontakta mig

Nytt blogginlägg

Brännstämplar för trä

Referenser

HSB beställer stöldskyddsmärkning. 2024-04-18

Referenser

Allingsås Energi beställer brännstämpel. 2024-04-29

Referenser

Varberg pall beställer brännstämpelkolvar. 2024-02-27

Sitemap

Kontakta oss för mer information om brännstämplar