Vad menas med stöldmärkt?

Stöldskyddsmärkning

Stöldmärkt innebär att ett föremål har en permanent märkning, utförd med till exempel en brännstämpel eller stöldmärkningsetikett, som identifierar ägaren och märkningen går ej att avlägsna utan att göra fysisk åverkan på föremålet. Ett stöldmärkt verktyg eller dator bör ha en väl synlig stöldmärkning för att förebygga stölder och svinn i organisationen.

Varför stöldmärkt?

Det är alltför lätt att sälja stöldgods till godtrogna köpare. Ett objekt som är stöldmärkt blir svårare för tjuven att sälja vidare och därmed inte lika intressant att stjäla. Vid försök att avlägsna stöldskyddsmärkningen blir det samma problem att avyttra de stöldmärkta objekten.

Tullverket får fler befogenheter

Tullverket får från 1 juli 2021 fler befogenheter att ingripa vid misstanke när stöldgods är på väg ut ur landet.

Verktyg lämpar sig perfekt för brännmärkning med värmestämpel

Brännstämpeln är det bästa valet för stöldmärkning på plast, trä och gummi. En permanent märkning som ej går att utplåna utan kraftig åverkan och en väl synlig stöldmärkning avskräcker oftast tjuven.

Läs mer om värmestämplar och brännstämplar

Idamex stämplar

Vi har levererat stöldmärkning, stämplar, plomberingsetiketter, ID- märkning och nyckelbrickor med abonnemang till företag, kommuner och skolor sedan 1990. Med en värmestämpel går det perfekt att både stöldmärka och skapa vackra brännmärkningar på till exempel presentförpackningar i trä, inredningsdetaljer, möbler, trädetaljer, m.m.

Kontakta mig

Nytt blogginlägg

Brännstämplar för trä

Referenser

HSB beställer stöldskyddsmärkning. 2024-04-18

Referenser

Allingsås Energi beställer brännstämpel. 2024-04-29

Referenser

Varberg pall beställer brännstämpelkolvar. 2024-02-27

Sitemap

Kontakta oss för mer information om brännstämplar