Hur vi brännmärker med brännstämpeln

Viktigt är att brännmärkningen blir snygg, dekorativ och fyller sin funktion. Det gäller oavsett om du märker på trä, plast läder eller gummi.

Det är inte svårt att brännmärka men vi rekommenderar att du först gör några provmärkningar innan du börjar. Vid märkning på plastytor och hamburgerbröd rekommenderar vi att en effektregulator används. Du kan då reglera värmen för bästa resultat.

Först lägger du upp brännstämpeln på det medföljande stativet, därefter ansluts kontakten till ett vägguttag 230V. Efter fyra till fem minuter är stämpeln varm, gör då några testmärkningar på ett kasserat föremål. Därefter kan du börja märka dina föremål. Läs mer om att brännmärka här.

Beställa brännstämpel Stockholm

Tänk på att alla brännstämplar är varma och kan medföra brandfara och brännskador om du är oaktsam. Glöm inte att dra ur kontakten och lägga tillbaka brännstämpeln på det medföljande stativet när du är klar.

En populär märkteknik med snyggt resultat till loggor, brädor, snickerier, kök, bord, stolar, lådor, galgar, stolpar, hamburgerbröd, m.m.

Våra brännstämplar används även flitigt till stöldskyddsmärkning av verktyg och maskiner.

Kontakta mig

Nytt blogginlägg

Brännstämplar för trä

Referenser

HSB beställer stöldskyddsmärkning. 2024-04-18

Referenser

Allingsås Energi beställer brännstämpel. 2024-04-29

Referenser

Varberg pall beställer brännstämpelkolvar. 2024-02-27

Sitemap

Kontakta oss för mer information om brännstämplar