DNA märkning som stöldskydd

DNA

DNA märkning ger en osynlig märkning som kan läsas av polisen. Vi ser att många kunder väljer att även brännmärka verktyg, som ger ett synligt och bestående stöldskydd, med företagets namn eller logo. DNA märkning anses vara effektivt och består av små DNA prickar som kan avläsas av polisen och underlätta för dem att återlämna det stulna föremålet till sin ägare.

DNA vs brännstämplar

Att DNA märkning är bra och förhindrar stölder råder det ingen tvekan om. Med en brännstämpel som bränner in ägaruppgifter i till exempel, verktyg och maskiner får man dessutom en väl synlig stöldskyddsmärkning som både förhindrar stölder och visar vem ägaren är till föremålet. Det har visat sig vara en stor fördel ute på arbetsplatser där risken för att blanda ihop verktygen från flera företag är stor.

Fördelar med DNA märkning

Vi rekommenderar DNA märkning som stöldskydd till många föremål där man ej vill göra en åverkan på föremålet. Självklart även till verktyg och maskiner men i så fall tillsammans med brännmärkningar som går in i djupet på det stöldmärkta verktyget.

Gör det svårt för tjuven

Tänk på att stöldskyddsmärkning ska både förhindra stölder och underlätta för upphittaren eller polisen att spåra de märkta sakerna tillbaka till er. Tullen har nu fått större befogenheter att kontolera och beslagta saker som är på väg att lämna Sverige.

Läs mer om värmestämplar och brännstämplar

Idamex stämplar

Vi har levererat stöldmärkning, stämplar, plomberingsetiketter, ID- märkning och nyckelbrickor med abonnemang till företag, kommuner och skolor sedan 1990. Med en värmestämpel går det perfekt att både stöldmärka och skapa vackra brännmärkningar på till exempel presentförpackningar i trä, inredningsdetaljer, möbler, trädetaljer, m.m.

Kontakta mig

Nytt blogginlägg

Brännstämplar för trä

Referenser

HSB beställer stöldskyddsmärkning. 2024-04-18

Referenser

Allingsås Energi beställer brännstämpel. 2024-04-29

Referenser

Varberg pall beställer brännstämpelkolvar. 2024-02-27

Sitemap

Kontakta oss för mer information om brännstämplar